Kontakt

B.O.S.-Plast, s.r.o. - dopravné značenia

Sídlo:
Rozkvet 2001/2-6
017 01 Považská Bystrica

Prevádzka:
M. R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica

Kontakt:

Mobil: +421 908 055 840
  +421 905 749 171
E-mail: bosplast@gmail.com
   

 

Identifikačné údaje:
IČO: 36 329 541
DIČ: 2020 113 722
IČ DPH: Sk 2020 113 722
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri:
Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 13950/R

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0364212856/0900
IBAN: SK6109000000000364212856
SWIFT: GIBASKBX

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2624784471/1100
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2478 4471
SWIFT: TATRSKBX

 
Generačný čas: 2.45785713196ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)